Kręgi

Kręgi to najnowsza kolekcja na „czas pandemii”. Utopijna podróż do świata idealnego, uniwersalnej formy geometrycznej, doskonałości, której znakiem jest koło. Malując „kręgi” sięgam do  linii bez końca, wiecznego ruchu, żywiołu wody, pierwiastka duchowego, symbolu praformy, nieskończoności, wewnętrznej harmonii. Koło wpisane w kwadrat – kabalistyczny kształt iskry boskiego ognia ukrytej w materii. Koło symbolizuje Niebo, kwadrat – Ziemię. Bhavacakra, to sanskryckie słowo oznacza koło stawania się, zwane też Kołem Życia. W buddyzmie symbol wiecznego cyklu wcieleń, transmigracji dusz. Obroty koła wyobrażają zmienność i ustaloną kolejność pór roku, następstwo pokoleń, krótkość życia ludzkiego, jak i niestałość ograniczonych płytkich umysłów.

Koło losu wiecznie bieży, niewstrzymany bieg i ciąg. Coraz nowy, krasy, świeży, żywy wchodzi w świetlny krąg. Wyspiański. Skałka.

Sztuka na papierze

Witold Popiel

12 Października 2020

Warszawa