Prace 2022

Jakie są szanse trwałości sztuki abstrakcyjnej i czy to jest sztuka rozpoznawalnego komunikatu? To drugie pytanie jest pozbawione sensu. Sztuka na ogół w swoich dziejach była „przedstawieniowa”, ale jej istotnym sensem nie było „przedstawianie”, lecz stwarzanie nowej rzeczywistości poprzez rozwiązywanie problemów formy i koloru. Ostra świadomość tego musiała doprowadzić do próby sztuki nieprzedstawieniowej. Niewątpliwie w tej dziedzinie wypracowane zostały wielkie osiągnięcia, szereg malarzy wytworzyło wyraźny, własny odkrywczy styl, zresztą dużą rolę odegrać tu musiał wpływ sztuk z natury abstrakcyjnych, jak muzyka czy architektura.

Trudno dziś nie doceniać olbrzymiej ,,warsztatowej” wartości sztuki abstrakcyjnej. Ta sztuka niezmiernie wzbogaca arsenał środków sztuk plastycznych, odkrywa nowe układy, nowe harmonie, nowe proporcje.

 

Author

Witold Popiel

szkice

Project date

16 listopada 2020

Kraków