Maski

Ważną rolę odgrywają maski w obrzędach religijnych, szczególnie podczas rytuału przejścia. Posługiwanie się maską przez dawne kultury związane było z różnego rodzaju stanami liminalności, zmianą statusu czy ról społecznych. Istotne znaczenie pełniły maski także w ceremoniach związanych z kultem przodków. Miały one bowiem za zadanie wizualizować istoty, które według tubylców należą już do świata transcendentnego, przy jednoczesnej wspólnej potrzebie uczucia aktualizacji obecności i mocy zmarłych. Dzięki masce dokonuje się wkroczenie ze sfery sacrum w sferę profanum. Maski oraz przebrania używane w celach rytualnych umożliwiają człowiekowi stawanie się osobnikiem przybyłym z zaświatów.

Człowiek w kostiumie nie objawia już cech ludzkich. Symboliczny związek istniejący pomiędzy przebraniem, a jego żywym odpowiednikiem umożliwia zyskanie wymiaru sakralnego.

Witold Popiel

12 Października 2020

Gdańsk