Totemy

Totemy podlegają kosmicznemu przeciążeniu oraz działaniu sił nadnaturalnych. Zawarte w nich podłoże mentalne określa ich subiektywny charakter. Częstym elementem doświadczeń duchowych totemów jest mistycyzm, przejawiający się w postaci różnych stanów zmienionej świadomości, wzmocnionej kontaktem z pierwotnym odczuwaniem przyrody. Owocem opieki totemu może być osiągnięcie innego wymiaru poziomu rozwoju wewnętrznego, specyficzna twórczość oraz rozmaite, niekiedy zdumiewające dokonania. Działanie totemu odbywa się poprzez intuicję oraz umiejętność obrony przed złem. Po doznaniu intuicyjnego wglądu we własne wnętrze następuje rozpad dotychczasowej hierarchii wartości lub rozpad jej części. Gdy totem wchodzi na wyższy poziom rozwoju duchowego dostrzega w rzeczach czy zjawiskach to, co nowe, konkretne, nieprzetworzone, jednostkowe, jak również to, co ogólne, abstrakcyjne, uporządkowane, skategoryzowane.

Osoby z totemiczną wolnością od lęku – lubią to, co nieznane, tajemnicze, zagadkowe. Żyjąc „wtórną naiwnością” – ich twórczość staje się podobna do twórczości dzieci: nieskrępowana, spontaniczna, niestereotypowa. Odkrywają umiejętność łączenia w jedną całość elementów odrębnych, a czasem nawet przeciwstawnych, zdolność doznawania przeżyć szczytowych – poczucia jedności wewnątrz własnej osoby oraz jedności siebie ze światem.

Totemy

Autor

Witold Popiel

20 Października 2020

Warszawa